Bloglar : Aşk Meşk

playboyys
Müdavim
Erkek
25 yaşında
Çevrimdışı
Bütün Ünlü Filozofların Aşka Dair Sözleri

Aristo:
"Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek. Sevmek zevktir ama yanlız sevilmenin hiçbir zevki
yoktur"
Augustinus:
"Sevgi ruhun güzelliğidir."
Franz Xaver Von Baader:
"Özgürlük aşk değildir, yalnız aşkın kapısıdır."
François Bacon:
"Büyük insanlarda, liyakat sahibi olanların kendilerini budalaca aşka kaptırdıkları görülmez.
Büyük ruhlar ve büyük işler aşkla uzlaşmaz"
Bailey:
"Aşk dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır"
Balzac:
"Aşk yaşamında kadın, ancak hünerli bir çalgıcının elinde dile gelen bir lir gibidir. Kadınlar
bizleri sevdikleri zaman her suçumuzu bağışlarlar"
Basta:
"Erkek az fakat sık sever, kadın ise çok ancak bir kez sever"
Jeremy Bentham:
"Aşk hazzı, dostlukla duyu hazlarından yoğrulmuştur"
Bulor:
"Aşk cennetin dilinden bize kalan tek andır"
Antoine Bret:
"Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur"
Jacob Boehme:
"İstek, hareket/genişleme, yön veren tezlere bilgelik eklendiğinde aşk olur"
La Cordaire:
"Aşk her şeyin başlangıcı, ortası ve sonudur"
Dante:
"Geniş varlık denizinin her yanında geniş bir aşk akışı vardır. Fiziksel devinim, bitkisel
yaşam, zihinsel yaşam... hep evrensel aşkın derece derece yükselen aşamalarını oluşturur. Aşağı
derecelerinde yanılmayan aşk, akılla aydınlandığı zaman iyilik ve kötülüğe eğilim kazanır. Aşk
kusursuz olmayan iyiliklerin üzerinde de vardır. Hatta irade, hile ve şiddet kullanmak yoluyla bir
başkasının kötülüğüne çalışmış olsa bile yine aşka uyar. Kötülükler aşktan uzaklaşma oranında bir
takım derecelere sahiptir ve kötülük aşka yaklaşmak için sarf ettiği üç oranında erdeme yaklaşmış
olur... Cehennem bile adalet kadar aşkın eseridir."
Eugene Delacroix:
"Aşkı anlatabilmek için yeryüzünde var olan dillerden başka bir dil ister"
Descartes:
"Bir şey kendimiz için iyi, yani uygun gibi sunulmuşsa ona karşı aşk duyarız."
Duclos:
"Aşk bıkılmayandır. Her şeyden bıkılabilir ama aşktan ... hayır"
Epiktet:
"Hareket etmenin nedeni 'istek' ve 'sevmektir', bu ise düşünmektir. Aşk
tutkudur. İyi ya da kötünün ne olduğunu fark edemeyen insan nasıl sevebilir"
Epikür:
"Bilge olan evlenmez. Evlense bile aşkın vehimlerine kapılmaz... Bir uygarlığın yetkinliği ve
insanlığı ancak kardeşlik ve sevgiyle olasıdır."
Douglas Ferrola:
"Aşk kızamığa benzer, insan ne kadar geç yakalanırsa o kadar ağır geçer"
Faulkner:
"Aşkı kitaplara soktukları iyi oldu, yoksa belki de başka yerde
yaşayamayacaktı."
Fenelon:
"Sevmeden yaşamak yaşamak değildir. Az sevmek ise sürüklenmektir."
Feuerbach:
"Varlık sezginin, duyunun ve aşkın bir sırrıdır. Bu kişi, bu şey yani bireysel, yalnız duyumda,
yalnız aşkta, mutlak bir değere sahiptir. Sonlu ve sonsuz orada bulunur. Aşkın sonsuz derinliği ve
aşkın gerçeği, bununla yalnız bununla kaimdir" "... En derin ve en yüce gerçekler
duyumlarda saklıdır. Böylece genel olarak başımız dışında bulunan bir nesne varoluşun gerçek ve
ontolojik belgesi aşktır, varoluşun aşktan ve duyumdan başka belgesi yoktur."
Costance Foster:
"Sevgi bizi zamanın yıkımından koruyan yıkılmaz bir kaledir"
François M. C. Fourier:
1) Geçici ya da keyif verici aşklar ki, bu oyuncular, kahpeler, arsızlık aşkları gibi şekillere
ayrılır.
2) Az çok bir süresi fakat kısır aşklar ki, bunlar gözde aşklardır.
3) Yalnız bir çocuk doğurtan geçici aşklar ki, bunlar dölleyen aşklardır.
4) Karılar ve kocalar aşkıdır ki, bu iki tarafın isteği ile yıllarca sürer ve bir çok çocuk
doğurturur. Fakat bunlar birbirleriyle yaşayıp yaşamamakta serbesttir."
"Her erkek bütün kadınlara ve bir kadın bütün erkeklere sahiptir."
Freud:
"Yaşam belirtisinin kökeninde duygulanma; duygulanmanın da temeli aşktır"
Geraldy:
"Erkeğin yaradılışında sevmek yoktu. Ona aşkı öğreten kadındır"
Geothe:
"Sevilenin kusurlarını hoş görmeyen sevmiyor demektir"
Efes'li Heraklitos:
"Duyu organları akılsız ruhlara hizmet ettikleri zaman kötü tanıklardır. Eşek samanı altına
tercih eder; köpek tanımadıklarına havlar. Domuz için çamur saf sudan daha değerlidir. Deniz suyu
ister temiz ister kirli olsun, balıklar için kurtarıcı insanlar için uğursuzdur."
Victor Hugo:

"Aşk bir deniz, kadın onun kıyısıdır."
Paul Henri D. Holbach:
"İnsanlara kendi akıllarına saygı duymaları ve cesur olmaları telkin edilmeli ve kendileri için
arkasından koşması gereken hayallere gereksinimleri varsa, doğruluk, iyilik ve barış sevgisini
benimsemeleri öğretilmelidir"
Holty:
Aşk kulübeyi altından bir saraya benzetir."
Albert Hubbart:
"Aşk yaşamdır deriz, ancak umutsuz inançsız aşk ölümden beterdir."
Konfüçyus:
"Dinsel erdem, insanlığı sevmekle olanaklıdır. Bu sevgi hissi, aileden toplumdan hükümete dek
karşılıklı olarak uzamalıdır"
François La Rocheffoucauld:
"Tüm duygularımız ve tutkularımız rastlantı ve çıkarın eseridir ve bizim erdem, aşk, karşılık
beklemezlik dediğimiz şeyler de hoşgörülerden başka bir şey değildir. Adalet aşkı nedir?
Adaletsizlik ıstırabından korkmaktır. Aşk sahip olduklarımızın bizden alınması korkusudur. Aşk
duyuların bir hummasıdır."
Mevlana:
"Bir aşkı başka aşk söndürebilir. Aşkta ne yükseklik, ne alçaklık, ne de akıllılık ve
akılsızlık vardır. Hafızlık, şeyhlik, müritlik yoktur. Sadece kepazelik, aşağılık ve rintlik vardır.
İnsanın toprağını aşk şebnemi ile yoğurdukları için alemde yüzlerce fitne ve kargaşalık peyda olur.
Aşkın yüzlerce neşteri, ruhun damarlarına sokuldu ve oradan gönül adı verilen bir damla aldı... Aşk
öyle engin bir denizdir ki, ne kenarı vardır, ne de ucu bucağı."
Moliere:
"Kadınların büyük tutkusu aşkı ilham etmektir. İnsanı aşkın güzellikleri
yaşatır."
Montaigne:
"Aşk utanma ve çekinmenin olduğu yerde vardır."
Mu-Ti:
"Kim başkasını severse kendisi de sevilecektir. Başkalarını kazandırmış olan kendisi de
kazanmış olacaktır. Tüm insanlar kendileri arasında karşılıklı bir sevgi hissederlerse, güçlüler
zayıfları avlayamazlar, sayıları çok olanlar daha az sayıdakileri, baskıları altına alamazlar.
Zenginler yoksulları asla baskıları altına alamazlar, usta olanlar da beceriksizlerle alay
edemezler. Sevgide tarafsızlık, kişisel sevgide yanılmayı önler; tarafsız sevgi kişisel sevginin de
güvencesidir."
Newton:
"Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracaklarına duvar ördükleri için yanlız kalırlar."

Robert Owen:
"İnsana karşı sonsuz bir sevgi ve şefkat duyabilmek için dinsel inançlardan kurtulmak
gerekir."
Pascal:
"Aşk iradenin ereğidir. Her çeşit dışsal emir ve baskılardan çok usa uymak gerekir. İradenin
ereği olan bu aşktan başlayıp tutkuda sona eren bir yaşam mutludur. Bunlardan birini seçmem gerekse
'aşk'ı yeğ tutarım. Biz aşk karakteri ile doğarız. Aşk ruhumuz yetkinleştikçe gelişir ve bizi güzel
görünen şeye sürükler. Bundan sonra artık bizim bu alemde sevmekten başka bir şey için var
olduğumuzdan kim kuşkulanır? ... Aşkın konusu güzelliktir ve insan evrenin en güzel nesnesi olduğu
için dışarıda aradığı bu güzelliğin örneğini kendi içinde bulması gerekir. Bu itibarla insan ancak
kendisine benzeyeni ve olabildiği kadar kendisine yaklaşanı sever. Sevmeye başlayınca eskisinden
bambaşka bir insan
olduğumuzu anlarız. Aşktan söz ede ede insan aşık olur."
J. J. Rousseau:
"Aşk mutluluğunu evlendirdikten sonra da sürdürebilseydik, dünya cennet olurdu. Duygulu
gönüller sevginin her türlüsü için duygulu değil mi?"
Shakespeare:
"Değişiklikle karşılaşınca değişen aşk, aşk değildir... Aşk gözle değil ruhla görülür."
Madame De Scudery:
"İnsan sevmeye başladı mı, yaşamaya da başlar."
Schiller:
"Ey aşk, güzel ve kısasın... Aşk insanı birliğe, bencillik yalnızlığa götürür."
Seneca:
"Yalnız akıllı bir insan sevmesini bilir. Sevip de yitirmek, sevmemiş olmaktan daha
iyidir."
Stendal:
"Aşk, coşku ve tutku olduktan sonra insan hiç sarsılmaz, bunlar olmayınca yaşam neye
yarar"
Cenap Şehabettin:
"Kadın olsun, kitap olsun cildine aldanmayıp içindekilere bakılmalıdır."
Mark Twain:
"Hiç kimse uzun süre evli kalmadıkça gerçek aşkın ne olduğunu anlayamaz."
Voltaire:
"Aşk bir tablodur, onu doğa çizmiş ve hayal süslemiştir. Tanrı kadınları
erkekleri evcilleştirmek için yarattı."
Oscar Wilde:
"Erkekler kadınların ilk aşkı, kadınlar da erkeklerin son aşkı olmak ister."
Tarih
30.07.2007 03:19
Okunma
32792
Yorum
1
Puan

Oy ver
5 (Süper)
4
3
2
1 (Berbat)Arkadaşına Gönder:

Bu blogu/yazıyı şikayet edin yada bize bildirin.
-- Paylaş --
Google Yahoo Facebook Mixx
Digg StumbleUpon Del.icio.us reddit

[1]

sins_girl
Müdavim
Kadın
23 yaşında
Çevrimdışı
benjede ne söyleyosa dorudur :P
15.08.2007 14:02:33

[1]

Şu an bu blogu okuyanlar: 1 ziyaretçi..

Yorum Ekle:


Facebook sayfamızı beğen, en komik resimleri arkadaşlarınla paylaş.