E5'te Ankara'nın bağlarını dinlerken ben

E5'te kamyonetimle giderken radyoda Ankara'nın bağları çalarsa neler olur? Ankanın bağlarıda büklüm büklüm yolları.