Mınçıka Ustası Bebek

Mınçıka ustası bebek Bruce Lee gibi mınçıka (nunçaku) kullanıyor.