ağaca saygı

kesmek yerine düzenlemeyapılıncada oluyor demek