Ayhan'ın babası

Ayhan'ın ve annesinin yaşına bakarak babasının yaşını tahmin edin, süreniz 1 saat, hadi bakalım!