Bir Lokmalık Dolma

Bir lokmalık yavru köpekli dolma.