Deveyide Kendilerine Benzetmişler

Deveyide kendilerine benzetmişler. Devenin yüzünü şekilden şekile sokuyorlar.