Günlerden Pazartesi

Olay gayet doğal çünkü bugün günlerden pazartesi.