Güvenlik Kulübesi

Çimento fabrikasından hazır beton sipariş etmişler acil olarak . Şöfor acele edeyim derken acele işe şeytan karışmış. Gerçi bu kazada şeytanın suçu yok denecek kadar az ama olsun