İçler Dışlar Çarpımı

Konumuz içler dışlar çarpımı.