Öğrenci evi

Demokraside çareler tükenmez öğrenci evinde hiç tükenmez