Öncesiyle sonrasıyla tavuklar

Evlilik öncesi ve sonrası tavuk e horozlardaki değişim