Pencere tutacağı

Biraz pahalı bir çözüm olmamış mı?