Saklanan Köpek

Sahibi ile saklambaç oynayan köpek koltuğa güzelce saklanmış.