Derste Bilgisayarıyla Böyle Rezil Oldu

Dersin ortasında bilgisayarından çıkan ses ile rezil oldu.