Yurdum Askerleri Köpek ile Halay Çekiyor

Canı sıkılan askerler içtima öncesi bölüğün köpeği ile beraber halay çekiyorlar.